Liever iemand persoonlijk spreken?
Vraag een vrijblijvende telefonische intake aan!
Bel mij

Projectontwikkeling financieren

Voor u als vastgoedbelegger of ontwikkelaar is een projectfinanciering van wezenlijk belang om tot succesvolle afronding van uw project te komen. Het vastlopen van uw financieringsaanvraag voor uw vastgoedproject bij een van de grootbanken is vaak geen uitzondering, dit ondanks dat uw project wel kansrijk is. 

De financieringswereld verandert de laatste jaren sterk. Diverse partijen spelen in op de ruimte die er ontstaat door terugtrekkende bewegingen van grootbanken. FinancieringsFabriek helpt ondernemers bij het financieren van kansrijke projecten bij (i) banken (voor zover de banken er voor openstaan), (ii) alternatieve financiers gespecialiseerd in de financiering van projectontwikkeling of (iii) een private investeerder.

Hier vindt u meer informatie over:
  • Welke financieringen
  • Diverse fases van projectontwikkeling
  • Praktijkvoorbeeld
Voor welke financieringen kan ik bij de FinancieringsFabriek terecht? 
FinancieringsFabriek kan u helpen bij de financiering van:
  • Transformaties van kantoor-, winkel-, school-, horecapanden naar wonen.
  • Splitsen van woonruimte naar meerdere kleinere woonruimtes (trend om kleiner te wonen) 
  • Nieuwbouw of verbouw van uw onroerend goed zakelijk of residentieel
Projectontwikkeling kent diverse fases

Bij ontwikkeling van vastgoed heb je te maken met verschillende fases; 

  • De huidige bestemming en
  • De toekomstige (nieuwe) bestemming
In het transformatieproces kan daarbij sprake zijn van een principe besluit, anterieure overeenkomst of in de laatste fase een onherroepelijke bouwvergunning verkregen vanuit de gemeente. Voor de financier is de fase waarin uw project zich bevindt van belang. Immers het risico wordt hierdoor sterk bepaald. Voor elke fase is een oplossing, echter de voorwaarden verschillen sterk. Graag onderzoeken we voor u de beste financieringsoplossing voor uw project.
Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op!
Contact opnemen
De financiering
Naast de vergunning is de aard van het onderpand van invloed op de selectie van de type financier, de financieringshoogte en de bijbehorende condities. Zo zijn er aanmerkelijk meer financiers voor residentieel onroerend goed dan voor zakelijk onroerend goed. 

Bouw- /Brugfinanciering: Ontwikkel je het onroerend goed voor de verkoop dan kunnen we de bouw realiseren met behulp van een “brugfinanciering”. Hiermee wordt de bouwperiode tot en met de realisatie en verkoop overbrugd. Na verkoop wordt de financiering uit de opbrengst afgelost. 

Bouw-/ beleggingsfinanciering: Ontwikkel je het onroerend goed om het zelf te behouden en te exploiteren dan zijn er ook mogelijkheden dit in één transactie te doen. Hierdoor gaat de bouwfinanciering na realisatie van de transitie over in een beleggingsfinanciering. 

Herfinanciering na realisatie: sommige ontwikkelaars zijn kapitaal krachtig en kunnen de ontwikkelfase zelf voorfinancieren. Nadat het onroerend goed gereed en verhuurd is kunnen we (een deel van de) geïnvesteerde middelen “vrijmaken“ zodat deze weer beschikbaar komt voor vervolgprojecten.
Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op!
Contact opnemen
Hoeveel kan ik financieren?
Hoe veel u kunt financieren is sterk afhankelijk van de fase waarin het project zich bevind. Daarnaast bepaalt ook het type onderpand zakelijk / residentieel het maximaal te financieren de bedrag (de zogenaamde loan to value). Afhankelijk van de actuele waarde van het (te ontwikkelen) onroerend goed is het in sommige gevallen mogelijk om tot 100% van de bouwkosten te financieren. Aan de hand van de project gegevens bespreken we graag met u wat de moeilijkheden zijn.
Praktijkvoorbeeld casus brugfinanciering
Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op!
Contact opnemen
Meer informatie over:

financieringsverstrekkers

Wij hebben toegang tot meer dan 200 financieringsverstrekkers, waaronder: