Hoe wij werken aan het beste financieringsplan voor uw bedrijf

Geschreven op
29/10/2018

Hoe wij werken aan het beste financieringsplan voor uw bedrijf

Geschreven op
27/1/2022
Regelmatig krijgen wij de vraag welke stappen wij als intermediair zetten om te komen tot de best passende financieringsoplossing voor uw bedrijfsplan. Logisch, u wilt immers zaken doen met een partij die transparant is over zijn activiteiten en die daadwerkelijk toegevoegde waarde levert. Daarom leggen wij in deze blog uit hoe wij in de regel toewerken naar een financiering die uw bedrijf helpt om te groeien.

Intakegesprek (telefonisch of op afspraak)

De eerste kennismaking draait om het inschatten van de succeskans van uw aanvraag. U krijgt direct van een financiering specialist de feedback die u zoekt en of het plan kans van slagen heeft bij financiers. Het is voor ons erg belangrijk om u als klant goed te leren kennen. Dit zorgt er namelijk voor dat wij uw plan optimaal kunnen presenteren bij verschillende financiers / geldverstrekkers. Go no go?

Zaken die daarbij aan de orde komen zijn o.a.:

 • Is helder wat de financieringsbehoefte is en waarvoor deze nodig is?
 • Wat is de eerste denklijn qua structurering van deze bedrijfsfinanciering?
 • Wat is de kans dat financiers deze investeringen zullen willen financieren? Dit is weer afhankelijk van:
 • De mate waarin de historische cashflow van de onderneming voldoende was voor de historische financiële verplichtingen;
 • De mate waarin de toekomstige cashflow van de onderneming passend is op de toekomstige verplichtingen;
 • De mate waarin de financiering is afgedekt met onderpand;
 • De hoogte van het risico die ratingsystemen van de financier vaststellen
 • Tegen welke voorwaarden en condities zullen financiers dit accepteren?
 • Hoeveel tijd gaan deze financieringstrajecten kosten? Wat kan de klant zelf doen en wat doen wij als adviseur?
 • Wat gaat een dergelijk traject kosten voor de onderneming?

Opdracht tot Dienstverlening

Wanneer de intake is afgerond, en zowel u als wij het beeld hebben dat er sprake is van een kans op succes, dan spreken wij in een Opdracht tot Dienstverlening af:

 • Welke activiteiten beide partijen moeten verrichten om te komen tot een financieringsaanbod;
 • Wat de rolverdeling wordt (wie doet wat, wanneer?);
 • Welke inspanningen er gedaan gaan worden;
 • De verwachte doorlooptijd tot aan effectuering;
 • Hoe de factuur is opgebouwd.

Informatie completeren

Na het vastleggen van de opdracht, is de eerste stap het zorgen voor een complete informatiebasis. Die gebruiken wij om uw financieringsbehoefte goed te structureren en panklaar financiers / geldverstrekkers in te kunnen dienen.

Voorbeelden van aanvullende informatie:

 • Namen van concurrenten en de positie van de klant t.o.v. van die concurrent;
 • Een beeld van de bedrijfsprocessen: wat gebeurt er qua logistiek, bewerking, sales, administratie enz;
 • Een voorbeeld van een offerte van de klant om het verdienmodel verder te doorgronden;
 • Lijstwerk van de salarissen;
 • Overzicht (achterstallige) belastingbetalingen;
 • Indien van toepassing: een voor- en nacalculatie;
 • Een gespecificeerde investeringsbegroting voor de komende jaren;
 • Contracten met huurders, bestaande financiers en of belangrijke leveranciers.

Opvragen offertes

Wij werken idealiter toe naar minimaal twee offertes, waarbij wij de volgende activiteiten uitvoeren:

 • Beschrijven voor-/nadelen verschillende offertes;
 • Onderhandelen over prijs en andere condities.

Dit betekent in de praktijk dat de aanvraag bij 2 tot 4 partijen wordt ingediend. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de huisbank, maar juist ook naar alternatieven in combinatie met een gestapelde financieringsstructuur.

Na ontvangst van één of meerdere offertes worden de aanbiedingen scherp met elkaar vergeleken waarna u van ons een keuze-advies krijgt.


meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: