Ik wil een zakelijke lening / zakelijk krediet afsluiten

Start de Check

U bent ondernemer en wilt vooraf duidelijkheid over uw zakelijke financiering. FinancieringsFabriek biedt u die duidelijkheid.

Een zakelijke financiering regelen is een belangrijk moment voor u als ondernemer. U oriënteert zich daarom op zaken als rentetarief, aflossingsvoorwaarden en bijkomende kosten. In welke fase u zich ook bevindt, de FinancieringsFabriek spiegelt uw plan en is uw adviseur tijdens het hele proces.

of vraag direct telefonische intake aan.

Doe de check

Wij toetsen vrijblijvend de haalbaarheid van uw aanvraag. Op basis daarvan ontvangt u kosteloos onze inschatting. Hierna bepaalt u zelf of u uw aanvraag wilt voortzetten.

Start de Check
Wanneer heeft het stapelen van financieringen wel toegevoegde waarde?
In hoofdlijn zijn daarvoor de volgende indicatoren aan te wijzen:
- de financiering is hoger dan de uitwinwaardes van het onderpand;
- de cash flow van de onderneming is onvoldoende voor de financieringslasten of kent de nodige risico's of taakstelling;
- de combinatie van de bovenste twee;
- andere signalen die vaak voorkomen maar hun oorsprong vinden in bovenstaande indicatoren zijn (.o.a.) een moeizaam verlopen   bancair proces, een afwijzing van de bank of hoge door de bank gerekende rente-opslagen.

Onderdelen van gestapeld financieren kunnen dan zijn:
- bancair
- crowdfunding
- asset based
- garantie / subsidie
- risicodragend
De snelheid van het aanvraagproces en de slagingskans van de aanvraag valt of staat bij de volledige aanlevering van de juiste informatie;
- Definitieve jaarrekening voorgaande 2 jaren (voor starters geldt dit niet) NB: bij een BV-structuur zijn de afzonderlijke cijfers van de BV ’s   alsmede de geconsolideerde jaarcijfers gewenst;
- Tussentijdse (interne) cijfers lopend boekjaar;
- Meest recente aangifte Inkomstenbelasting (IB);
- Bankafschriften van de laatste 3 kalendermaanden met begin- en eindsaldi;
- Het betalingsverkeer van de laatste 12 maanden op de zakelijke rekening (aan de hand van een MT 940 bestand);
- BTW aangiftes van de laatste 4 kwartalen;
- Investeringsbegroting én een prognose voor komend jaar (incl. de lasten van de nieuwe financiering).