Liever iemand persoonlijk spreken?
Vraag een vrijblijvende telefonische intake aan!
Bel mij

Werkkapitaal financieren

Ondernemers hebben voldoende kapitaal nodig om aan de dagelijkse verplichtingen te kunnen voldoen. Wat hieraan nodig is wordt 'werkkapitaal' genoemd. De hoogte van het werkkapitaal wordt bepaald door het verschil tussen vlottende activa / passiva.

Wij hebben toegang tot meer dan 200 financieringsverstrekkers, waaronder:

Hoe krijg ik inzicht in mijn werkkapitaal?

Zoals gezegd wordt de hoogte van het werkkapitaal bepaald door het verschil tussen de vlottende activa en vlottende passiva. Om de toekomstige behoefte aan werkkapitaal te bepalen zijn er diverse hulpmiddelen:

Ratio's / verhoudingsgetallen:

 • Current en quick ratio: vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva. Bij de quick ratio worden de voorraden niet meegenomen.
  Is ratio > 1 dan heb je een positief werkkapitaal. Bij een ratio < 1 een negatief werkkapitaal.
 • Voorraadtermijn: gemiddelde voorraad gerelateerd aan de inkoop.
 • Debiteurentermijn: gemiddelde debiteurenstand gerelateerd aan de omzet.
 • Crediteurentermijn: gemiddelde crediteuren gerelateerd aan de inkoop.

Alle genoemde ratio's geven je een gevoel over de ontwikkeling van het werkkapitaal door de jaren. De ratio's kunnen helpen bij een voorspelling van de toekomst.

Prognoses:

 • Prognose verlies & winst en liquiditeitsprognose: Op basis van een prognose kan een gedetailleerde liquiditeitsprognose opgesteld worden. Veelal geeft deze het gewenste inzicht van de werkkapitaalbehoefte op maand of kwartaalbasis.

Hoogte werkkapitaal zelf beïnvloeden

Als ondernemer kun je de hoogte van je werkkapitaal op een aantal manieren zelf beïnvloeden. Hoe?

 • Kwaliteit debiteurenbeheer: door snelle facturatie en goed beheer kun je ervoor zorgen dat het geld dat vastzit in debiteuren zo laag mogelijk is. Daarnaast kun je het risico op non-betaling verzekeren waardoor je je risicoprofiel verlaagd.
 • Voorraden: zo hoog als noodzakelijk en zo laag als mogelijk. Natuurlijk makkelijk gezegd maar zeker waar. Ook het verkorten van de doorlooptijd van een order kan de liquiditeit opgesloten in je voorraden verminderen.
 • Crediteuren: een hoger kredietlimiet bij je leveranciers verkrijgen, oprekken van de betaaltermijn of juist sneller betalen en daarmee korting verkrijgen. Allemaal factoren die de hoogte van je werkkapitaal kunnen beïnvloeden.

Tot slot maken betalingsafspraken ook onderdeel uit van het werkkapitaal. Soms moet er een betaling gedaan worden om de inkoop op transport te krijgen. Kortom: werkkapitaal is het smeermiddel om je bedrijf draaiende te houden.

Mogelijke financieringsoplossingen

Een krediet is van oudsher de meest bekende vorm om werkkapitaal te financieren. Banken zijn echter niet royaal met het verstrekken hiervan. In de markt zijn er door de jaren heen diverse alternatieven gekomen.

 • Kortlopende financieringen: relatief duur met veelal looptijden tot 24 maanden.
 • Factoring: een financiering gerelateerd aan de uitstaande debiteuren en in sommige gevallen ook de actuele voorraadpositie.
 • Kredietvormen gebaseerd op basis van betaalgegevens op de zakelijke rekening. Een mooi alternatief voor factoring.
 • Een midden lange lening.
 • Achtergestelde lening om tevens het vermogen te verstrekken.
 • (Additioneel) eigen vermogen.

Toets hier of uw financieringsaanvraag haalbaar is.

Doe de financieringscheck

Werkkapitaal-financiering per bedrijf

Enkele voorbeelden van bedrijven/sectoren die veelal te maken hebben met werkkapitaalfinancieringen zijn:

Groothandel

De groothandel koopt producten en goederen in bij producenten & leveranciers en verkoopt deze aan klanten in een zakelijke omgeving (B2B). De groothandel krijgt dan te maken met het aanhouden van voorraden om snel en adequaat te kunnen inspelen op de vraag bij klanten en openstaande vorderingen op klanten (debiteuren).

Om deze voorraad- en debiteurenpositie te kunnen opvangen is een financiering in de vorm van een rekening courant krediet en eventueel factoring als oplossing gewenst.

Uitzendorganisatie

Een uitzendorganisatie is evenals een groothandel werkzaam in B2B omgeving. Er is vaak een mismatch tussen de betaaltermijnen van de klanten en de maandelijkse (of een andere periodieke) betaling van het personeel. Zeker bij de grotere uitzendorganisaties kan dit in de miljoenen lopen en is een werkkapitaal oplossing noodzakelijk. Factoring is hierbij een veel gekozen vorm.

Logistieke dienstverlener

Een logistieke dienstverlener heeft net als een uitzendorganisatie te maken met maandelijkse betalingen van het personeel en andere vaste lasten zoals bijvoorbeeld de lease van transportmiddelen. Indien de betaling op bijvoorbeeld 60 dagen (2 maanden) staat, dan is er behoefte aan werkkapitaal. Indien er naast transport ook faciliteiten als warehousing worden aangeboden (met de maandelijkse betaling van huur of rente en aflossing) dan kan de mismatch tussen inkomende en uitgaande betalingen nog groter worden.

Meer weten over werkkapitaal financieren?

Door de jaren heen is de diversiteit aan oplossingen aanzienlijk groter geworden. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Dan helpen we u graag bij het vinden van de optimale oplossing voor uw bedrijf.

Wij hebben toegang tot meer dan 200 financieringsverstrekkers, waaronder: