Liever iemand persoonlijk spreken?
Vraag een vrijblijvende telefonische intake aan!
Bel mij

Bijzonder beheer

Uw onderneming zit in zwaar weer

Succesvol zijn als ondernemer willen we allemaal. Het gaat echter zeker niet van zelf en soms zit het, al dan niet buiten uw eigen schuld of beïnvloedingssfeer, tegen en komt uw onderneming ongewild in financieel zwaar weer terecht. Voor financiers is dat reden om u over te dragen naar de afdeling “Bijzonder Beheer”. De vraag komt dan al snel: wat gaat u doen als ondernemer? Stoppen, verkopen of toch herstructureren? Welk scenario gaat u kiezen en welke consequenties zitten er aan de keuzes die u kunt maken?

Wij hebben toegang tot meer dan 200 financieringsverstrekkers, waaronder:

Wat is bijzonder beheer?

De afdeling bijzonder beheer bij banken wordt ook wel de afdeling intensieve begeleiding genoemd. Primair is het doel gericht op het beperken van krediet- en/of verliesrisico’s door het geven van extra aandacht aan bedrijven in zwaar weer. 

Wanneer kom ik in bijzonder beheer?

In bijzonder beheer kom je terecht als er signalen, ook wel early warnings genaamd, zijn dat de continuiteit van de onderneming in gevaar is. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Uw bedrijf is verlieslatend of;
 • Er is een tekort aan liquiditeit of;
 • Er is sprake van afnemende rendementen

Soms kan er ook sprake zijn van indirect gevaar welke op termijn tot discontinuïteit of faillissement zou kunnen leiden. Te denken valt aan:

 • Het vertrek van een grote klant of;
 • U zit in een sector welke geraakt wordt door economisch ontwikkelingen of;
 • Uw onderneming wordt geraakt door gewijzigde wetgeving vanuit de overheid of;
 • Uw onderneming wordt geraakt door factoren van buitenaf zoals we recentelijk met de Covid-19 pandemie hebben ervaren.

HOE LANG DUURT HET BIJZONDER BEHEER?

Hoe lang het bijzonder beheer duurt is op voorhand moeilijk te zeggen en is ook sterk afhankelijk van de hoogte van het kredietrisico voor de financier en de aard van de problemen. Duurt het bijzonder beheer echter langer dan twee, drie jaar dan zou de vraag wel eens kunnen ontstaan: wordt er wel actie ondernomen? Worden de  problemen wel opgelost? Is de onderneming levensvatbaar?  Dan ontstaat ook de kans van overdacht naar de afdeling “Afbouw en Insolventie”, waarbij er gestuurd wordt op aflossing van de verplichtingen bij de financier.

Toets hier of uw financieringsaanvraag haalbaar is.

Doe de financieringscheck

"Vanaf de start zijn we door Willem van de FinancieringsFabriek goed op weg geholpen. Hij heeft in een vroeg stadium duidelijkheid verschaft over de verschillende mogelijkheden. Dit is erg fijn aangezien het materie is waar we niet op regelmatige basis mee bezig zijn. Van kop tot staart tevreden."

Tim van Rijn, mede aandeelhouder

Hoe helpt de Financieringsfabriek ondernemers?

De Financieringsfabriek helpt u graag navigeren door de vele mogelijkheden.

Ondernemen leer je met vallen en opstaan. Het is belangrijk om van fouten te leren en actie te ondernemen wanneer de plannen onverwacht niet uitkomen. Wij gaan niet op uw stoel zitten als ondernemer/bestuurder. Maar met onze jaren lange kennis en ervaring in de wereld van zakelijk financieren weten we wat er nodig is om het herstel weer in te zetten en financieringsmogelijkheden daar onderdeel van te laten zijn. Uw financiële posities herstructureren zodat u met een gezond financieel fundament naar de toekomst kunt kijken. Deze financiële posities betreffen niet alleen financieringen maar ook huurcontracten, leasecontracten, arbeidscontracten, crediteuren-, debiteuren-, voorraad- en onderhandenwerk posities.
Met u maken we het plan van aanpak bestaande uit:

 • Wat is het probleem?
 • Welke acties moeten er genomen worden?
 • Monitoring en rapporteren over voortgang acties
 • Bijsturing acties indien nodig
 • Herstructureren financiële posities

Meer weten over hulp bij Bijzonder Beheer?

Behoefte aan Hands-on ondersteuning van specialisten? Bij de Financieringsfabriek helpen we u graag. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. We kijken ernaar uit om u te spreken!

Wij hebben toegang tot meer dan 200 financieringsverstrekkers, waaronder: