Ontdek hoe wij ondernemers helpen in de financiële sector.

Geschreven op
29/10/2018

Ontdek hoe wij ondernemers helpen in de financiële sector.

Geschreven op
27/1/2022
Banken veranderen in rap tempo hun beleid t.o.v. het financieren van bedrijven. Als gevolg van de kredietcrisis is een andere kijk op kredietverlening ontstaan. Het wordt voor ondernemers daarom een stuk ingewikkelder om hun plannen mét geleend geld te realiseren. Wij nemen u mee in deze ontwikkeling en schetsen wat Financieringsfabriek hierin voor toegevoegde waarde biedt.

Kredietcrisis leidt tot andere benadering

De traditionele grootbanken stellen zich anders op richting MKB-ondernemers. De banken zijn selectiever en zijn daarnaast vaak niet meer bereid om het volledige investeringsplan te financieren. Directe aanleiding voor deze gewijzigde houding ligt in de kredietcrisis van 2008 en de daaropvolgende recessie. Politiek en de grootbanken hebben daarop besloten dat deze situatie zich niet meer mag herhalen. Daarom is er besloten tot een verbeter aanpak in de sector (wereldwijd):

 1. Toenemend internationaal toezicht op de banken;
 2. Grootbanken moeten hogere buffers aanhouden om te voorkomen dat opnieuw staatsteun moet worden aangevraagd;
 3. Complexe producten zijn onacceptabel.

Met name het punt van de hogere buffers (hogere solvabiliteitseis) is voor kredietverstrekkers lastig te realiseren. Investeerders zijn niet erg happig op het kopen van aandelen van grootbanken. Ook willen andere partijen (bijv. pensioenfondsen) niet graag delen van de bankbalans (bijvoorbeeld particuliere hypotheken) overnemen. Daarnaast daalt over het algemeen de omzet bij banken doordat producten eenvoudiger en transparanter worden, en doordat de consument beter in staat is om prijzen met elkaar te vergelijken.

Stapelfinanciering

Om zo snel mogelijk aan de solvabiliteitseisen te kunnen voldoen beperken de banken hun bedrijfsfinanciering op dit moment zoveel mogelijk tot het bedrag dat zij aan onderpand /zekerheden kunnen bedingen. Is er meer geld nodig dan moet de onderneming dat elders vandaan halen. Door deze vorm van risicomanagement hebben kredietverstrekkers zelf grip op de hoeveelheid eigen vermogen die zij aan moeten houden.

Dit betekent in de praktijk dat een MKB-ondernemer slechts een deel van zijn benodigde financiering bij de bank kan realiseren. Namelijk maximaal dat deel dat gedekt is door onderpand. In het geval van uitwinning van deze zekerheden (wanneer de ondernemer in zwaar weer komt) is de waarde van dit onderpand afhankelijk van de marktomstandigheden van dat moment en komt daarmee vaak lager uit dan de totale financiering.

Dit vraagt daarom om een stapeling van financieringen; de bank doet deel A en voor het overige deel verwijzen zij u door naar derde partijen.

Gevolgen terugtrekkende houding banken

Het is bekend dat de rente momenteel historisch laag is. Dit geldt voor de debetrente bij bedrijfsfinancieringen, maar ook voor de creditvergoeding op de spaartegoeden.

 • Met name vermogende particulieren, maar ook pensioenfondsen en zakelijke investeerders, zoeken mogelijkheden buiten het beleggen in aandelen, om meer rendement op hun creditgelden te maken;
 • Voor deze doelgroep zijn de ontwikkelingen in de bancaire sector erg interessant. Er ontstaan immers voor hun hierdoor ook extra kansen;
 • Als investeerder van crowdfunding kan een vermogende particulier een rentepercentage van ongeveer 8% realiseren. Door in meerdere ondernemingen te investeren kan bovendien op eenvoudige wijze risicospreiding worden gerealiseerd.

Positie Financieringsfabriek

Door al deze ontwikkelingen ontstaat bij veel MKB-ondernemers de behoefte aan:

 • Het wèl beschikbaar krijgen van kapitaal;
 • Het tegen gunstigere condities en voorwaarden beschikbaar krijgen van kapitaal;
 • Het ontzorgen rondom het proces c.q. het beperken van de tijd die de onderneming/ondernemer moet investeren in het proces;
 • Het hebben van een sparringpartner rondom het vakgebied financieren.

Financieringsfabriek ondersteunt de MKB-ondernemer doordat zij:

 • De weg kent in het financieringslandschap; wie zijn de aanbieders? Welke proposities zijn er en wat voor een type klant zoeken zij?;
 • Kennis heeft van de systematiek van financieren; hoe kun je voor deze betreffende klant de bedrijfsfinanciering het beste structureren? Wat zijn de financieringsvormen? Stapelen? Aansprakelijkheden? Aflossingsniveau's?
 • Over de juiste competenties beschikt om het vertrouwen te winnen van de financierders om de regie te kunnen nemen, en houden, tijdens het financieringsproces.

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: