Veelvoorkomende termen uit de wereld van Beleggingsvastgoed (FAQ)

Geschreven op
13/11/2018

Veelvoorkomende termen uit de wereld van Beleggingsvastgoed (FAQ)

Geschreven op
27/1/2022
Als ondernemer met plannen om te investeren in verhuurd onroerend goed, is het niet altijd duidelijk wat bedoeld wordt met bepaalde begrippen. FinancieringsFabriek staat voor duidelijkheid en geeft u hierbij wat extra inzicht:
  1. Ben ik Consument of professionele partij? De meeste (vastgoed-)financiers doen primair zaken met professionele beleggers. Deze worden in tegenstelling tot consumenten niet beschermd door de wet. Dit betekent dat ze geacht worden dermate veel kennis en ervaring op te hebben gedaan dat ze zich bewust zijn van de risico’s die ze aangaan bij een nieuwe financiering. Een consument heeft die kennis en ervaring niet, en wordt daarom volgens de Wet financieel toezicht beschermd. In de praktijk betekent dit dat een financier moet kijken of de klant weet waar hij aan begint (kent hij de plichten als verhuurder?). Ook onderzoekt de geldverstrekker of de klant niet teveel financiering afsluit (is de nieuwe financiering ook te betalen uit de bestaande inkomstenstroom naast de bestaande leningen voor privégebruik).


Wanneer ben je een consument? Dan handel je in ieder geval níet namens een rechtspersoon. Verder kan je denken aan één of meerdere van deze situaties:

  • Je verhuurt aan familieleden;
  • Je doet deze investering slechts eenmalig;
  • Je hebt minder dan 3 beleggingspanden in bezit;
  • Je gaat het pand zelf bewonen;
  • Je koopt een dergelijk pand voor de eerste keer aan;
  • Je hebt geen ervaring in de verkoop en/of het beheer van onroerend goed.


  1. Huurcontract: in een huurcontract staan de afspraken tussen huurder en verhuurder van eenwoning. Het gaat dan om de huurprijs, wijze van betaling en een omschrijving van de woonruimte;
  2. Huurbemiddelaar: een huurbemiddelaar helpt bij het vinden en bezichtigen van een huurwoning. Ook helpt deze de onderhandelingen met de verhuurder en het opstellen van het huurcontract;
  3. BAR (Bruto Aanvangsrendement): de huuropbrengst als percentage van de investering;

NAR (Netto Aanvangsrendement): de huuropbrengst gecorrigeerd met de exploitatiekosten als percentage van de investering;

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: