Hoe houd ik als ondernemer mijn liquiditeit op orde wanneer overheidsregelingen zoals NOW niet afdoende zijn?

Geschreven op
16/4/2020

Hoe houd ik als ondernemer mijn liquiditeit op orde wanneer overheidsregelingen zoals NOW niet afdoende zijn?

Geschreven op
16/4/2020
In de praktijk merken veel ondernemingen die omzet weg zien vallen door de Corona-crisis dat de overheidssteun alleen niet voldoende is. Dit leidt al snel tot druk op de cashflow en belangrijke vragen als: Hoe moeten de salarissen voldaan worden deze maand?

Diverse ondernemingen die wel voldoende solvabel en winstgevend waren vóór de corona crisis hebben onvoldoende liquiditeit om hun lopende rekeningen te betalen. De NOW regeling komt ook nog niet tot uitkeringen. En zelfs als die NOW regeling wel voorschotten gaat voldoen is dat niet voldoende.

Conclusie: er is extra bedrijfsfinanciering nodig.

Dus denken ondernemers: mijn huisbankier helpt me wel! Ik heb al zoveel jaren netjes rente en aflossing voldaan. Dat gaat me straks ook wel weer lukken. Bellen, mailen, praten (videocalls tegenwoordig…) maar niets helpt. Een muur aan regels en belemmeringen maar géén oplossing!

Wij zien twee verschillende oorzaken:

1. De liquiditeit was al krap bijvoorbeeld door sterke groei en/of investeringen uit de cash flow.

2. De kosten kunnen onvoldoende worden teruggebracht.

3. Er is twijfel of de extra lening in de toekomst terugbetaald kan worden.

Waar liggen oplossingen of wat is de aanpak?

• Een goed plan waarin het toekomstperspectief van de onderneming hard gemaakt wordt. Op het gebied van business, markt, organisatie maar zeker ook financieel. Maak een balans, rentabiliteit- en liquiditeitsbegroting!

• Maak meerdere scenario’s in dat plan.  Ga in het slechtste scenario uit van een fors negatief corona scenario. Effecten van de overheidsmaatregelen blijven nog lang voelbaar. Bijv:

o geheel Q2 zijn de maatregelen nog van kracht

o vanaf Q3 is het recessie.

• Werk een concrete financieringsaanvraag uit. Baseer de hoogte daarvan op het slechtste scenario. Leun daarbij niet alleen op je huisbankier. Creëer meerdere opties met alternatieve geldverstrekkers en/of investeerders.

• Kijk in deze financieringsaanvraag ook naar opties met andere vormen van kapitaal zoals factoring, leasing, sale&lease back, mezzanine leningen en aandelenkapitaal. Klik hier voor meer informatie over verschillende vormen van bedrijfsfinanciering.

• Ben open naar je crediteuren ten tijde van deze financieringsaanvraag over de situatie. We zien allerlei reacties maar over het algemeen blijft iedereen relatief rustig.

• Banken maar ook investeerders gaan geen geld verstrekken tegen de lagere tarieven die we gewend waren dus hou je commitment relatief kort zodat je na deze crisis weer kunt herfinancieren tegen betere condities.

Laat je inspireren door onze voorbeeld template liquiditeitsprognose; klik hier voor meer informatie.

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: