Het belang van investeerders

Geschreven op
28/2/2022

Het belang van investeerders

Geschreven op
28/2/2022
Het veranderende financieringslandschap: investeerders zijn steeds belangrijker!

Traditioneel denken ondernemers bij de financiering van bedrijfspanden, bedrijfsovernames en werkkapitaal aan de banken. Tot voor de kredietcrisis van 2008/2009 was het ook een logische stap voor ondernemers om bij deze banken aan te kloppen. Banken verstrekten voor de kredietcrisis regelmatig tot 90-95% van het benodigde investeringsbedrag en bij de voorwaarden “vielen” de banken over elkaar heen. Dit zagen we terug in scherpe rentes of beperkte voorwaarden in bijvoorbeeld geen of lage borgtochten van ondernemers als een BV werd gefinancierd.

 Als gevolg van de kredietcrisis is het financieringslandschap langzaam veranderd en is de rol van investeerders in de financiering van bedrijfsinvesteringen groeiende. In navolging van landen zoals de VS en Engeland is de rol van privaat geld steeds belangrijker aan het worden in Nederland. Hierbij gaat het vooral om investeerders die bereid zijn leningen te verstrekken. De voorwaarden waaronder deze leningen worden verstrekt zijn o.a.  afhankelijk van de financiële positie en draagkracht van de debiteur(en), de business waarin men actief is en de zekerheden die aangeboden worden. Investeerders zijn er in veel verschillende soorten en maten. Het kunnen investeerders zijn uit ons netwerk (“offline”) of investeerders die zich aangemeld hebben via een van de velen crowdfunding platformen (“online”).

Voorbeelden van bedrijfsinvesteringen die (deels) met investeerders gefinancierd worden zijn:

  1. Bedrijfspanden (bijvoorbeeld als een deel van het pand door ondernemer aan derden verhuurd wordt)
  2. Bedrijfsovernames (bijvoorbeeld als de verkoper een deel van de koopsom schuldig laat in de vorm van een lening)
  3. Werkkapitaal (bijvoorbeeld aanleg van extra voorraden bij een universeel autobedrijf)

 Het groeiende belang van investeerders zien we duidelijk terug in onze cijfers. Van de financieringen die we in 2021 bemiddeld hebben is ca. 50% verstrekt door investeerders (zowel “offline” als “online).

Wilt u meer weten over de manier waarop u uw investeringsplannen het beste kunt financieren neem dan snel contact met ons op.

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: