De zin / onzin van taxeren

Geschreven op
14/7/2022

De zin / onzin van taxeren

Geschreven op
14/7/2022
De laatste tijd merken wij dat het regelmatig is voorgekomen dat bedrijfspanden meerdere keren getaxeerd moesten worden. Wat zit daar precies achter?

Sinds de kredietcrisis van 2008/2009 is het taxatiebeleid bij banken steeds verder aangescherpt. Niet alleen de frequentie van taxeren is toegenomen, maar ook allerlei juridische aspecten die achter een taxatie schuilen spelen een grote rol. Voor wat betreft de frequentie geldt dat taxaties in de regel elke 3 tot 5 jaar opnieuw uitgevoerd dienen te worden. In sommige gevallen moet er zelfs jaarlijks een actualisatie van de taxatie plaatsvinden. Banken dienen, mede als gevolg van de steeds strikter wordende regels van (inter) nationale toezichthouders, regelmatig vast te stellen in welke mate de verstrekte leningen gedekt zijn door de actuele waarde van het onderpand. 

Maar hoe zit het precies met de juridische aspecten? In de kern komt het er op neer dat banken opdrachtgever dienen te zijn voor een taxatie. Als gevolg hiervan kan een bank de taxateur aanspreken indien in de toekomst blijkt dat een afgegeven taxatiewaarde niet realistisch blijkt te zijn. Daarnaast speelt op de achtergrond het feit dat taxateurs mogelijk “iets te positief” taxeren indien de klant opdrachtgever is. Onlangs werd in het kader van de overname van een bedrijfspand binnen de familie een taxatie uitgevoerd door de koper en verkoper. Omdat in geen van beide taxaties de bank als opdrachtgever opgenomen was heeft er een derde taxatie plaats moeten vinden. 

Staat u op het punt om een taxatie uit te laten voeren? Neem dan contact met ons op om te zien hoe dit het beste vormgegeven kan worden. Wij overleggen van te voren even met de banken. Wij kijken dan of de door u geselecteerde taxateur ook daadwerkelijk op de lijst van erkende, geselecteerde taxateurs van de betreffende bank staat.

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: