De fiscus als financier!

Geschreven op
19/6/2020

De fiscus als financier!

Geschreven op
19/6/2020
Veel ondernemers werken er hard aan om door de corona crisis te komen. Belangrijke stakeholders zoals geldverstrekkers, aandeelhouders, huurbazen, medewerkers, leveranciers, overheid en belastingdienst spelen hierbij een rol. Over deze laatste: het is duidelijk dat het MKB grote achterstanden aan het opbouwen is bij de fiscus. We hebben er nog geen getallen van gezien maar het moet immens groot zijn. De fiscus als financier… Alle credits voor deze soepele opstelling. Super!Wat gaat er straks gebeuren na de corona-crisis met deze belastingschulden? Herfinanciering is de belangrijkste optie. Wat kan de belastingdienst doen om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen? Een aantal tips:

1. Geef tijdig duidelijkheid over wat je verwacht rondom de achterstanden. Stel: op 1 juli zijn vrijwel alle sectoren weer open voor business. Geef dan 4 maanden (dus tot 1 november) de tijd om de herfinanciering te regelen onder de voorwaarde dat de achterstanden niet oplopen.

2. Zorg voor vouchers/subsidie zodat MKB ondernemingen kennis kunnen inkopen over hoe je de belastingschulden kan herfinancieren. Ook onze concullega’s bepleiten dergelijke vouchers. In de afgelopen decennia zijn deze oplossingen vaker met succes ingezet.

3. Probeer herfinanciering niet in regelgeving te vangen maar met gezond verstand te blijven beoordelen. En denk bij herfinanciering in de volgende 3 scenario’s:

a. Het is te financieren; geef een afgebakende tijd om de herfinanciering te regelen ná afbouw van de corona maatregelen. Geldverstrekkers zijn over het algemeen traag en de risk-appetite van geldverstrekkers is fors lager geworden. "Tijd geven" is dus een belangrijke factor.

b. Inlopen vanuit de cash flow; laat achterstanden uit de cash flow aflossen voor MKB ondernemingen die een herfinanciering niet geregeld krijgen. Gebruik hiervoor wel een relatief hoge rente om herfinanciering bij derden te stimuleren en gebruik relatief korte looptijden (bijvoorbeeld 24-36 maanden).

c. Bovenstaande kan niet en wat dan? Probeer als belastingdienst zo objectief mogelijk vast te stellen wie de blijvers en wie de wijkers zijn in de verschillende sectoren. Stimuleer jezelf en het MKB tot creativiteit daar waar MKB ondernemingen toegevoegde waarde hebben voor de economie en laat ook het MKB failleren daar waar dat niet het geval is.

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: