Actuele renteontwikkelingen

Geschreven op
15/2/2024

Actuele renteontwikkelingen

Geschreven op
15/2/2024
Een belangrijk onderdeel van een financieringstraject, en voor velen het belangrijkste onderdeel, is de “prijs” van het geld, ofwel; de rentevergoeding. Over deze rente, en dan met name de rente ontwikkeling en de verschillen tussen geldverstrekkers, gaan we het in dit blog hebben.

Renteontwikkeling

Na de start van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, bijna twee jaar geleden, is de (kapitaal) marktrente hard opgelopen. Een belangrijke oorzaak hiervan lag in het tekort aan grondstoffen, waardoor prijzen scherp opliepen, met als gevolg hoge inflatiecijfers. Beleidsmakers en marktpartijen reageerden hierop door de rente stapsgewijs te verhogen. Op de top noteerde de 5 jaars IRS 3.50% (zie grafiek) in 2023.

Vanaf het najaar 2023 zien we een dalende trend in de rente ,met een voorlopig laagste rentestand eind 2023 van 2.36%. Dit komt o.a. doordat de inflatiecijfers sterk zijn verbeterd (lees: daling van de prijzen). Deze rentedalingen zien we terug bij aanbieders van woningfinancieringen, verstrekkers van verhuurhypotheken en bij de zakelijke leningen verstrekt door banken.

Daalt de rente bij alle verschillende typegeldverstrekkers?

Nee, is het korte antwoord hierop. In onze praktijk worden er zeer regelmatig financieringen verstrekt door investeerders. En wat we hier zien is dat de rente op MKB-leningen verstrekt door investeerders nog niet daalt. Hoewel we niet exact kunnen aangeven wat hiervoor de reden is zijn er wel een aantal redenen te bedenken:

1.      Spaarrentes waren lange tijd geen alternatief voor investeerders, maar uiteindelijk hebben de stijgende kapitaalmarktrentes ook geleid tot stijgende spaarrentes.          Met name deposito’s kunnen op dit moment, met tarieven boven de 3%, een alternatief vormen voor (risicomijdende) investeerders.

2.      Onzekerheden met betrekking tot economische groei kunnen ertoe leiden dat het rendement van MKB-ondernemingen onder drukkomt te staan waardoor          financieringslasten niet, of minder goed, opgebracht kunnen worden.

Doordat investeerders hun gevraagde rentevergoeding niet hebben verlaagd is het verschil in rente tussen banken en investeerders weergemiddeld op een niveau van 3% tot 3,5% komen te liggen. 

Samenvattend

De laatste maanden is de rente op (zakelijke) leningen verstrekt door banken en professionele vastgoedfinanciers behoorlijk gedaald. Lenen wordt hierdoor weer iets goedkoper en dit zien we terug in de markt, waarbij er onder andere in de vastgoedmarkt weer meer activiteit waarneembaar is. Daarnaast is het verstandig om bij renteverlengingen of bij nieuwefinancieringen goed te vergelijken. Zeker bij zakelijke bancaire leningenkunnen de rentevergoedingen tussen de verschillende banken behoorlijk verschillen. En soms lopen deze verschillen op tot 0,5/0,75%.

En zijn leningen verstrekt door investeerders nu niet meer te betalen? Zeker is het zo dat investeerders vanwege alle onzekerheden een stevige rentevergoeding vragen. In de praktijk zien we meer dan voldoende aanvragen waarbij de gestegen kredietkosten nog steeds leiden tot financieel gezonde en haalbare exploitaties. Kortgezegd: wegen de voordelen van de financiering op tegen het nadeel van de gestegen rente.

Meer weten over de financiering van (verhuurd) vastgoed of bedrijfsfinancieringen voor bijvoorbeeld overname, groei of uitbreiding? Neem dan contact op met Willem Schiffers of Frank Willems van Financieringsfabriek.

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: