Wat gebeurt er met het aantal faillissementen in het MKB in 2022 en verder?

Geschreven op
14/4/2022

Wat gebeurt er met het aantal faillissementen in het MKB in 2022 en verder?

Geschreven op
15/4/2022
Binnen onze praktijk hebben we het er al maanden over. Wat zal er gebeuren met het aantal faillissementen in 2022 en de daarop volgende jaren? Reden van bezorgdheid was eerst vooral de coronacrisis, met een voor bepaalde sectoren zeer grote (financiële) impact. Nu komt daar de oorlog tussen Oekraïne en Rusland bovenop met als gevolg een sterke stijging van de energiekosten en de grondstofprijzen. Daar komt bij dat sommige sectoren, die relatief veel handel dreven met Rusland of Russische onderdanen, deels stil zijn komen te vallen door de strikte sancties.

De overheid probeert op allerlei manieren het bedrijfsleven en het bestedingspatroon van consumenten positief te beïnvloeden. Vanuit de coronasteun zijn er bijvoorbeeld veel belastingen (omzetbelasting, loonheffing etc.) uitgesteld. Deze opgebouwde schulden moeten echter terugbetaald gaan worden. Verwachting is dat het bedrijfsleven de opgebouwde schulden vanaf eind 2022 in ca. 5 jaar moet terug betalen. Maar wat nu als deze bedrijven, die de steun hebben ontvangen, gemiddeld presteerden voordat de COVID-19 pandemie uitbrak? De eigenaren van deze bedrijven hadden een aardige boterham maar substantiële winsten werden niet gemaakt. Dit geldt voor best veel MKB bedrijven. Met de aanvullende problemen van deze tijd zoals de gestegen energieprijzen, de gestegen grondstofprijzen en een steeds voorzichtigere consument etc. is het aannemelijk dat een onderneming niet beter gaat presteren dan in het “pre corona” tijdperk.

Maar…… er moet wel een opgebouwde schuld afbetaald gaan worden. Dit zal in (veel) gevallen onherroepelijk leiden tot liquiditeitsproblemen. Dit gecombineerd met het door corona uitgeholde eigen vermogen zorgt er voor dat er een serieuze faillissementsgolf op de loer ligt. Vorige week heeft de Kamer van Koophandel na een eigen onderzoek aangegeven dat 10% van de ondervraagde bedrijven nu al bezig zijn met overleven.

Denkt u dat dit zwarte scenario voor uw onderneming realiteit kan worden? Wacht dan niet langer en onderzoek op welke manieren u hier nu al op kunt anticiperen. Wij helpen u graag dit verder te onderzoeken. Wilt u weten hoe? Neem dan contact met ons op.

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: