Oplopende rente, kan ik mijn vastgoed nog wel financieren?

Geschreven op
29/7/2022

Oplopende rente, kan ik mijn vastgoed nog wel financieren?

Geschreven op
29/7/2022
Op 19-10-2021 schreven wij de blog ”de rente was nog nooit zo laag hetgeen sloeg op renteontwikkelingen van de 100 jaar ervoor. Door de lage rente kon er veel gefinancierd worden en was de financiering van verhuurde woningen goedkoop. Afgelopen maanden steeg de rente in een korte periode fors, met ruim 2%. Wat is hiervan het effect op de hoogte van de financiering van mijn verhuurde onroerend goed?

Belangrijk is eerst een tweetal relevante begrippen nader uit te leggen welke van belang zijn voor het financieren van verhuurd onroerend goed.

-         Loan To Value (LTV): kort gezegd de hoogte van de financiering in relatie tot de           marktwaarde van het onroerend goed. In verhuurde staat wel te verstaan.
         Gemiddeld is een financiering mogelijk tot een LTV van 80-85%.

-         DebtServiceCoverageRatio (DSCR): ook welbetaalbaarheidsratio. Welke berekend wordt            door de netto huurstroom (na aftrek exploitatiekosten) gedeeld door de te            betalen rente en aflossing. Gemiddeld moet de DSCR > 1.05 zijn.

Beide “ratio’s” zijn voor financiers bepalend bij het verstrekken van een financiering op basis van verhuurd onroerend goed. Door de oplopende rente wordt de hoogte van de financiering nu vaak beperkt door de DSCR en wordt de maximale LTV van 80% of meer niet meer gehaald bij het financieren van verhuurde woningen.

Onderstaand een eenvoudig rekenvoorbeeld om het te verduidelijken.

In het voorbeeld zorgt de oplopende rente voor een aanzienlijk hoger percentage eigen vermogen om de financiering rond te maken. Daarnaast toont het aan dat het rendement op het geïnvesteerde eigen vermogen aanzienlijk onder druk staat. Of dit ook druk op de prijs van woningen geeft, gaan we de komende maanden zien. Wel zien we al een verschuiving in de vraag van woningen naar zakelijk onroerend                                                                                                         goed; waar de lagere LTV en een                                                                                                         hogere rente al gebruikelijk waren                                                                                                         nu er meer rendement te behalen                                                                                                         is.

Meer weten? Neem contact met ons op of vul een aanvraagformulier in op onze website.

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: