Nu uw rentepercentage op uw financiering vastzetten of wachten?

Geschreven op
1/9/2017

Nu uw rentepercentage op uw financiering vastzetten of wachten?

Geschreven op
1/9/2017
Achteraf is het altijd gemakkelijk praten als we het hebben over wat het beste moment was om de rente vast te zetten. Maar zou dit het beste moment zijn om langjarige rentecontracten aan te gaan?

Hierbij enige achtergrond:

Als gevolg van de kredietcrisis met een hoogtepunt eind 2008/begin 2009 is de rente de afgelopen jaren gestaag gedaald. Consumenten, overheden en bedrijven hebben de hand op de knip gehouden tijdens de crisis waardoor de inflatie (een belangrijke graadmeter voor de rente) laag was.

De ECB heeft de rente de afgelopen jaren verlaagd om de economie, en dan vooral de uitgaven van consumenten en bedrijven, te stimuleren. Tot voor 2016 waren de effecten hiervan beperkt. De laatste 12 maanden zien we echter een sterke groei van de economie in Nederland. De huizenmarkt heeft de dip van enkele jaren geleden achter zich gelaten en in diverse regio’s in Nederland is er zelfs sprake van een gespannen woningmarkt.

Maar hoe ontwikkelt de rente zich nu verder? Een belangrijk aspect hierbij is de ontwikkeling van de inflatie. Deze ligt nog steeds onder het door de ECB gestelde target van 2% waardoor grote rentesprongen niet direct voor de hand liggen. Aan de andere kant groeit de Nederlandse economie behoorlijk en is onlangs het groeipercentage door de CPB aangepast naar 3,3% in 2017. Hierdoor zullen prijzen naar verwachting wel iets gaan stijgen. De cruciale vraag is niet óf de rente gaat stijgen maar in welk tempo; gematigd of met behoorlijke stappen? Wij hebben de wijsheid op dit vlak niet in pacht maar wij zien wel kansen voor zowel particulieren als bedrijven om de rente tegen lage tarieven vast te zetten.

Ons advies is om bestaande rentecontracten, zowel vast als variabel, kritisch tegen het licht te houden en dit opnieuw af te wegen. Dit zou het juiste moment wel eens kunnen zijn!

Wilt u ook weten of uw rente scherper kan, doe dan onze check!

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: