Wij feliciteren de familie Hijzen

Geschreven op
20/7/2022

Wij feliciteren de familie Hijzen

Geschreven op
20/7/2022
Financieringsfabriek adviseerde de familie Hijzen bij de aankoop van het onroerend goed wat reeds jaren familiebezit is.

Het onroerend goed in Rotterdam is al 90 jaar familiebezit. Al jaren beheert de familie het en gesprekken over de overdracht liepen al enige tijd. Afgelopen week hebben we de transactie formeel kunnen afronden waardoor het bezit binnen de familie overgaat naar de volgende generatie.

Willem Schiffers: “Het onroerend goed in het centrum van Rotterdam heeft van oudsher verschillende functies. Naast de woning zijn er drie geschakelde winkelruimtes en diverse verhuurde appartementen. De huidige financiers vinden deze gecombineerde functies lastig. Bij veel geldverstrekkers is tegenwoordig veel gestandaardiseerd en afwijken hierop is vaak lastig of zelfs helemaal niet mogelijk.”

Familie Hijzen: “Daar waar andere partijen vaak moeite blijken te hebben om de complexiteit van financieringsvraagstukken in te zien, geeft de Financieringsfabriek blijk van een hoge mate van inzicht en zijn zij in staat vraag en aanbod op elkaar aan te sluiten. Heldere advisering en duidelijke voorwaarden. Alles klopt. Speciaal dank aan Willem Schiffers van de Financieringsfabriek voor zijn prettige begeleiding van ons financieringstraject!”

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: