We staan aan de vooravond van de verplichte aflossing van de “coronabelastingschuld”: Wat nu?

Geschreven op
16/9/2022

We staan aan de vooravond van de verplichte aflossing van de “coronabelastingschuld”: Wat nu?

Geschreven op
16/9/2022
De afgelopen jaren kwamen ondernemers van de ene crisissituatie in de andere crisissituatie lijkt het wel. Met de Covid-19 pandemie nog vers in het geheugen worden veel ondernemers in 2022 met nieuwe financieel, economische tegenvallers geconfronteerd.

Denk hierbij o.a. aan:

  • Stijgende energieprijzen
  • Stijgende grondstof- en inkoopprijzen
  • Toenemende tekorten op de arbeidsmarkt met hogere wervings- en loonkosten tot gevolg
  • Stijgende rente
  • Dalende koopkracht en afgenomen koopbereidheid onder consumenten

En onder dit donkere gesternte krijgen ondernemers te maken met extra druk op hun liquiditeitspositie uit hoofde van de verplichte aflossing van de tijdens corona opgebouwde belastingschuld. Volgens de Rijksoverheid staat er nog circa 19 miljard euro belastingschuld als gevolg van corona open (van het totaal van 47 miljard euro). Oorspronkelijk dienen deze resterende corona belastingschulden vanaf oktober 2022 in 5 jaar terugbetaald te worden. Gezien de huidige economische ontwikkelingen biedt de Belastingdienst een aantal mogelijkheden om de aflossingsdruk voor ondernemers iets te verlichten. 

De belangrijkste optie die de fiscus biedt is aflossing van de schuld in 7 jaar i.p.v. 5 jaar. Hierdoor daalt de jaarlijkse aflossing zoals het volgende voorbeeld laat zien; bij een schuld van 200.000 euro daalt de jaarlijkse aflossing van € 40.000 naar ca. € 28.500. De jaarlijkse lastenverlichting bedraagt dus € 11.500 ofwel een kleine € 1.000 per maand. 

Er gelden wel enkele voorwaarden om in aanmerking te komen voor verlenging van de looptijd van 5 naar 7 jaar. Zie onderstaande link: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/08/betalingsregeling-coronabelastingschuld-voor-deel-ondernemers-van-5-naar-7-jaar

Daarnaast moet financieel onderbouwd worden dat de schuld niet in 5 jaar terugbetaald kan worden maar wel in 7 jaar. Dit is de kern van de kasstroomanalyses die we dagelijks maken voor onze klanten. 

Vanuit Financieringsfabriek verwachten we de komende maanden een groeiend aantal ondernemers te begeleiden die liquiditeitskrapte ervaren als gevolg van de actuele marktomstandigheden en de aflossing van de (bestaande) belastingschulden. Ons advies is om hier niet te lang mee rond te blijven lopen en vooral niet “je kop in het zand steken".

Neem voor meer informatie contact op met Willem Schiffers of Frank Willems.

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: