Het belang van cashflow analyses

Geschreven op
27/10/2021

Het belang van cashflow analyses

Geschreven op
27/1/2022
Wat is een cashflow analyse en waarom is deze zo belangrijk?

Wat is een cashflow (analyse)?

We zoomen eerst even uit en kijken naar wat een cashflow nu precies inhoudt: Het vermogen van de onderneming om voldoende liquide middelen te genereren uit haar operationele activiteiten om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de financiële stakeholders. Om te kijken of iemand alle financiële verplichtingen kan (blijven) voldoen of investeringsprojecten kan financieren is het verstandig om een cashflow analyse op te zetten. Een cashflow analyse geeft inzicht in de inkomende en uitgaande geldstromen in een bedrijf (in een bepaalde geselecteerde periode). De volgende posten worden meegenomen:

Waarom is een cashflow analyse zo belangrijk?

Snelle groei, investeringen, overnames of een tijdelijk negatieve rentabiliteit door bijvoorbeeld de gevolgen van Covid-19; allemaal redenen om een cashflow analyse te doen. Door middel van een cashflow analyse kan men evalueren of er voor een bepaalde investering, overname of tijdelijk tekort een aanvullende financiering aangetrokken moet worden. Wanneer dit te laat gebeurt kunnen de gevolgen groot zijn. De komende maanden/jaren verwachten we vooral in sectoren die zwaar getroffen zijn door de Covid-19 pandemie, krappe of zelfs negatieve cashflows. Dit hangt met name samen met het feit dat de opgebouwde schuldenlast (o.a. bij de belastingdienst) terugbetaald moet gaan worden de komende maanden/jaren. Dit legt extra druk op de reguliere inkomende en uitgaande geldstromen.
 

De risico’s binnen de cashflow van een onderneming:

 • Volatiele / niet bestendige operationele cash flow
 • Stijgende rentelasten
 • Slecht gestructureerde leningen waardoor hoge aflossingsdruk ontstaat
 • Hoge verplichte investeringen
 • Traag betalende klanten
 • Druk om te betalen van crediteuren
 • Lage omloopsnelheid van voorraden / opbouwen van voorraad

Risicobeperkers:

 • Goede beschikbaarheid van leningen en eigen vermogen
 • Goede kwaliteit van klanten
 • Hoge dekking door zekerheden
 • Investeren voor toekomstige cashflow

In onze dagelijkse praktijk maken we zeer frequent cashflow analyses voor onze zakelijke klanten. Hierbij gaat het niet alleen om analyses t.b.v. het aanvragen van een bedrijfsfinanciering voor ondernemingen. We gebruiken de cashflow analyse ook bij de financiële analyse van bestaande en nieuwe investeringen. Dit bij zowel vastgoed beleggers als MKB ondernemingen.

Ondernemers zullen in samenwerking met hun financiële afdeling, accountants of adviseurs hun focus moeten leggen op het maken van cashflow analyses. Terugkijkend, maar nog belangrijker, vooruitkijkend om zo vroegtijdig te kunnen anticiperen op eventuele cashflow tekorten.

meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: