Liever iemand persoonlijk spreken?
Vraag een vrijblijvende telefonische intake aan!
Bel mij

Bedrijfsovername financieren

U kunt natuurlijk zelf een onderneming beginnen of met een eigen bedrijf nieuwe markten op eigen kracht betreden. Maar wat dacht u van een derde mogelijkheid: een bestaande onderneming overnemen? Aan de overname van een bestaand bedrijf zitten veel voordelen. Het bestaansrecht is bewezen en er is al een positie in de markt verworven.

Dat klinkt mooi, maar de overname van een bestaand bedrijf is een grotere stap dan zelfstandig een bedrijf starten. Daardoor heeft u waarschijnlijk meteen veel vragen. Welk bedrijf wil/kan ik overnemen? Wat is de waarde? Hoe kan ik een bedrijfsovername financieren? Hoeveel eigen geld heb ik nodig?

Hier vertellen we u waar u bij een bedrijfsovername aan moet denken en geven we u inzicht in de verschillende mogelijkheden om een overname te financieren.

Hier vindt u meer informatie over:
 • Soorten bedrijfsovernames
 • Waardebepaling bij bedrijfsovername
 • Financieringsvormen bij bedrijfsovername
Welke soorten bedrijfsovernames zijn er?
Er zijn verschillende soorten bedrijfsovernames:
 • (MBO) Management Buy Out: u werkt al bij het over te nemen bedrijf en u wilt het bedrijf van uw werkgever kopen en daarmee (mede)aandeelhouder worden. Doordat u al bij het bedrijf werkt, kent u veel van de ins en outs van het bedrijf. 
 • (MBI) Management Buy In: u wilt zich als ‘buitenstaander’ inkopen in een bedrijf, het bedrijf overnemen of een aandeelhouder uitkopen. Dat doet u omdat u al ervaring opdeed in de branche en nu zelf als ondernemer aan de slag wilt. Of omdat u een eigen bedrijf heeft en bijvoorbeeld een branchegenoot wilt overnemen.
Daarnaast is er nog de keuze tussen een activa-/passiva- of aandelentransactie. Beide vormen hebben hun voor- en nadelen. Vooraf is het aan te raden om de juridische en fiscale consequenties op een rij te zetten als u een bedrijfsovername gaat financieren. Dat is nodig om de juiste beslissing te nemen
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem vrijblijvend contact met ons op!
Contact opnemen
Een bedrijfsovername financieren

Om een bedrijfsovername te financieren is een waardebepaling nodig. Soms is er een uitgebreid verkoopmemorandum beschikbaar met daarin alle financiële, fiscale, juridische en commerciële informatie over het bedrijf en de markten waarin het actief is. Mocht dit nog niet voorhanden zijn, dan helpen we u om deze informatie boven tafel te krijgen. Deze informatie moeten we vervolgens beoordelen en op waarde inschatten. Hiervoor schakelen we eventueel externe fiscale en juridische specialisten in.

De uiteindelijke waardering van een bedrijf is een van de complexere aspecten bij een overnamefinanciering. De verkopende partij dacht hier al uitvoerig over na. Als kopende partij is het nodig om een goed beeld te vormen om uiteindelijk een reëel bod te doen.

De prijs komt als volgt tot stand:

 • Tastbare bezittingen, zoals de voorraad en de inventaris. Soms is er ook een bedrijfspand. U kunt dit direct overnemen, maar het komt ook voor dat u na de overname het pand van de verkopende partij huurt.
 • Voor de waardebepaling spelen ook een aantal niet-tastbare aspecten een rol. Goodwill is een van de belangrijkste factoren. De goodwill van een bedrijf is vaak gebaseerd op het (historisch en verwacht) rendement van het bedrijf. De hoogte is sterk afhankelijk van interpretatie, hoe u ernaar kijkt. Het bedrag aan goodwill bepalen we ook door de huidige marktvooruitzichten. Voor u als koper is de belangrijkste afweging ‘Wat vind ik het waard?’.
 • Koopt u het hele bedrijf of een deel, en blijft de verkoper als (minderheids)aandeelhouder aan boord?
De koopprijs wordt daarnaast ook beïnvloed door de ontwikkelingen op de financieringsmarkt en macro-economische ontwikkelingen. Kan ik de bedrijfsovername financieren? Hoe snel moet ik terugbetalen? Hoe hoog is de rente?
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem vrijblijvend contact met ons op!
Contact opnemen
Financieringsvormen bij bedrijfsovername

De hoogte van een overnamefinanciering is in de kern afhankelijk van drie factoren:

 • Het trackrecord van het bedrijf: 'de vent en de tent';
 • De financiële resultaten van het bedrijf en;
 • De kwaliteit van de zekerheden voor de financier.

In het verleden keken we bij de overnamefinanciering naar de (grote) banken. Het was niet ongewoon dat banken tot wel 90% van het benodigde bedrag voor de overname financierden. De laatste 10-15 jaar zien we echter een verschuiving. De rol van de bank wordt kleiner en er zijn alternatieven op de markt. In hoofdlijnen onderscheiden we de volgende financieringsbronnen, die u al dan niet met elkaar combineert:

 • Bancaire financiering
  Hoewel banken steeds terughoudender zijn, zijn ze niet van het toneel verdwenen. Doordat banken kritischer zijn in hun goedkeuring, is er een grotere kans dat ze niet de hele overname financieren, of dat u zelfs een ‘nee’ als antwoord krijgt op uw financieringsaanvraag.
 • Alternatieve financiering
  Tegelijkertijd met de terugtrekkende beweging van bankiers, zien we een groeiende groep van alternatieve financiers, die een bedrijfsovername financieren buiten de bank om. Naast crowdfunding en private investeerders, zijn er diverse kleine specialistische financiers op de markt die ondernemers verder helpen.
 • Asset Based Financing
  Financiering op basis van specifieke bezittingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • Onroerend goed/bedrijfsterreinen (lening)
  • Machines, inventaris en transportmiddelen (lease)
  • Debiteuren (en voorraad) (factoring)
 • Eigen middelen
  Financiers verwachten van een koper vaak dat hij of zij eigen geld inlegt. De hoogte is echter sterk afhankelijk van de businesscase. In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat u niets hoeft in te leggen
 • Lening verkoper
  Naast de inleg van eigen middelen is het normaal dat de verkoper een deel van de koopsom als achtergestelde lening aan de koper verstrekt. Dit heeft een aantal voordelen: (i) de koper hoeft niet de hele koopsom van de overname te financieren en (ii) hiermee geeft de verkoper aan dat hij vertrouwen heeft in de koper, maar ook in het bedrijf dat hij overdraagt.

Tot slot zijn er ook nog garanties die de kans op financiering verbeteren. Een veel voorkomende is het Borgstellingskrediet Midden- en Kleinbedrijf. Hierbij stelt de staat zich garant waardoor de financier (vaak de bank) in een comfortabelere positie komt. Hierdoor neemt de kans op succesvolle financiering toe.

Meer weten over overnamefinanciering?
Wilt u nog meer weten over overnamefinanciering? Of heeft u specifieke vragen over een bedrijfsovername die u hoopt te financieren? Bij de Financieringsfabriek helpen we u graag. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. We kijken ernaar uit om u te spreken! 
Meer informatie over:

financieringsverstrekkers

Wij hebben toegang tot meer dan 200 financieringsverstrekkers, waaronder: